خدمات بازسازی ساختمان

یکی از خدماتی که گروه تامس در کنار فروش محصولات ساخت ارائه می نماید، بازسازی ساختمان با رویکرد کاهش هزینه و کاهش مصرف انرژی است. گروه فنی مهندسی تامس تلاش می نماید به بازسازی ساختمان از جنبه های مختلف توجه کند و پیشنهادات موثری بدین منظور ارائه نماید. نظر به اینکه بعضی از محصولات توسط فروشگاه اینترنتی تامس ارائه می شود در صورت همکاری و ارائه خدمات بازسازی، امکان ارائه محصولات با شرایط ویژه نیز مهیا است.